گفتمان انقلاب

تحلیل منشأ رفتار دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی

تحلیل منشأ رفتار دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی

شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم‎های آقای رئیس جمهور و موضع‎گیری‎ها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد.

اداره کشور بدون تصمیم گیری‎های دقیق و عالمانه ممکن نیست و در این مسیر، مشاورانِ مسئولان کشور- به ویژه مسئولان بلندپایه - نقش مهمی در ارائه مشاوره‎های علمی و تخصصی در رسیدن به تصمیم‎های درست و مفید برای حل مشکلات کشور دارند در این بین، مشاوران رئیس جمهور- با عنایت به اختیارات بسیار گسترده ایشان در تعیین وزرا، تدوین سیاست‎های فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی- می‎توانند در تعیین راهبردهای کلان و اقدامات مختلف و تدوین سیاست‎های گوناگون، نقش مهمی ایفا کنند. از این رو، شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم‎های آقای رئیس جمهور و موضع‎گیری‎ها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد. یکی از مشاوران رئیس جمهور، جناب آقای دکتر محمود سریع القلم است. آرای مختلف آقای سریع القلم در کتاب: « ایران و جهانی شدن، چالش‎ها و راه حل‎ها » ( که توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384 منتشر شده است ) و بر این کتاب، جناب آقای حجة الاسلام حسن روحانی- رئیس جمهور کشورمان - پیشگفتاری نوشتند و در آن آورده اند: « ... تحقیق حاضر که توسط دانشمند گرانمایه دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه و محقق توانمند همکار در مرکز تحقیقات به انجام رسیده است، سعی کرده است ضمن پاسخ دادن به حساسیت‎های هویتی و فهم روندهای تاریخی –سیاسی نظام اجتماعی و اقتصادی ما، رویکردی را در میان رویکردهای دیگر برای بحث و گفتگو و تسهیل تعامل فکری میان نخبگان سیاسی و نخبگان دانشگاهی فراهم آورد. امید است این اهتمام مرکز تحقیقات استراتژیک برای فهم بهتر پدیده‎های جهانی و ارائه راه حل در مسائل چالشی، مورد توجه محققان و سیاستمداران و تصمیم‎گیرندگان کشور قرار گیرد ».

به صورت اجمالی می‎توان گفت که مشاور رئیس جمهور معتقد است:

راه پیشرفت و توسعه کشور ایران، ملحق شدن به روند جهانی شدن یعنی نظم جهانی جدیدی که توسط قدرتهای بزرگ جهان مانند آمریکا، آلمان و فرانسه طراحی شده است، می‎باشد. به دیگر سخن، وقتی ایران پیشرفت می‎کند که سیاستمداران ما انعطاف داشته و در درون شبکه غرب و قواعد طراحی شده آمریکا قرار گیرند. علت اساسی این امر که کشور ایران بعد از انقلاب پیشرفت نکرده است، عمل به اسلام، اجرای قانون اساسی و حفظ ماهیت و اهداف و آرمان‎های جمهوری اسلامی و نیز مدیریت انسانهایی بر این کشور بوده است که از اقشار پایین جامعه بوده و متاسفانه از طبقات اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان صنایع و به ویژه دارای سابقه زندگی و تجربه در خارج از کشور نبوده اند.

اینک به بندهایی از کتاب ( ایران و جهانی شدن، چالش‎ها و راه حل‎ها ) توجه فرمایید:

 « دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه‎گذاری و دسترسی به منابع مالی و فن آوری بیشتر در مناطقی یافت می‎شود که تحت نظارت « سیاسی » غرب و یا محدوده خود غرب باشد ». (ص45)

« به واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین الملل به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، این کشور مهم‎ترین قاعده ساز جهانی بوده است و به همین دلیل گاه جهانی شدن به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین الملل نام گرفته است ». (ص47)

« رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت‎های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست.  ... هر اندازه که با قدرت‎های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می‎گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود ». (ص 106)

« حوزه سیاست و سیاست‎گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه‎زنی با خارجی‎ها قرار گیرد. مسلم است که منظور از خارجی‎ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست ». (ص105)

« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن، نه آنکه اختلافاتی دارد، بلکه در تضاد اصولی است ». (ص126)

« بهره‎برداری ایران از وجوه اقتصادیِ جهانی‎شدن، بدون حل و فصل پارادوکس‎های سیاسی و فرهنگی ایران و جهان امکان پذیر نخواهد بود ». (ص16)

« تا زمانی که خواسته‎های اسلامی جمهوری اسلامی ایران از محیط بین المللی خود جنبه حداکثرگرایی داشته باشد، تعارض موجود همچنان ادامه پیدا خواهد کرد ». (ص16)

« اگر فرد و نهادی در اتخاذ تفکر و راهنمای اسلامی بخواهد حداکثرگرا باشد، به طور مسلم با این جهان مشکل پیدا خواهد کرد و به خصوص در تفکر شیعی که عدالت خواهی ملاک اصلی آن است، مشکلات به مراتب بیشتر خواهد بود ». (ص124-125)

« تحقق این اهداف ( جهانی شدن )، نیازمند جهت‎گیری‎های جدید سیاسی و سیاست خارجی در کشور است ». (ص114)

« پذیرش جهانی‎شدن و عمل تدریجی به آن نیازمند یک نقطه عزیمت تعیین‎کننده راهبردی است، بدین صورت که جمهوری اسلامی ایران باید با نظم موجود جهانی به صلح رسیده و به صورتی پایدار، روش هم‎زیستی مسالمت‎آمیز با آن را اتخاذ کند. به عبارت دیگر، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد ماهیت خود را در حد حداکثرگرا حفظ کند، طبیعی است که نمی‎تواند در فرآیندهای جهانی وارد شود». (ص128)    

دیدگاه آقای دکتر محمود سریع القلم مشاور آقای حجة الاسلام روحانی –رئیس جمهور- را می‎توان در دو بخش « عوامل پیشرفت کشور » و « موانع پیشرفت کشور » به صورت خلاصه چنین بیان کرد:

( الف- عوامل پیشرفت ایران )

 عوامل پیشرفت ایران عبارتند از:

1- ملحق شدن در فرآیند جهانی‎شدن و نظم نوین طراحی شده از سوی آمریکا، آلمان و فرانسه

2- خصوصی‎سازیِ اقتصاد

3- وارد کردن و دخالت دادن شرکت‎های خارجیِ غربی در ایران

4- همکاری با قدرت‎ها به ویژه آمریکا

5- دخالت کردن غربی‎ها در سیاست‎گذاری کشور ایران در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نیز دخالت دادن آنها در قوه مقننه

6- کار کردن در درون شبکه غرب و پذیرش فرهنگ، سیاست و اقتصاد آمریکا، آلمان و فرانسه

7- مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین الملل‎گرا باشند.

( ب- موانع پیشرفت ایران  )

1- مکتب اسلام به ویژه اندیشه‎های شیعی

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- اصول انقلاب اسلامی

4- ماهیت، اهداف و آرمان‎های جمهوری اسلامی

5- عدالت‎طلبی جمهوری اسلامی ایران در بیرون مرزها

6- استقلال‎طلبی اقتصادی و سیاسی

6- مقابله با سیاست‎های کشورهای استکباری به ویژه آمریکا

7- انتقاد و مورد سوال قرار دادن مبانی فلسفی غرب

8- تفکیک میان اقتصاد غرب با فرهنگ و سیاست غرب به ویژه آمریکا

9- مدیریت افرادی از اقشار پایین جامعه

مطالب مرتبط
Wasael
Tabyeen
Taliyeh
Borhan
Kayhan
FarsNews
الوقت
Mashreq
598
RajaNews
khamenei.ir
Leader.ir
نظرات و دیدگاه ها
ارسال دیدگاه و نظر

منتخب سردبیر

بیانه مجموعه گفتمان انقلاب اسلامی در پی ضرب و شتم یکی از بانوان کرمانی در یکی از نمایندگیهای سایپا در کرمان

بیانه مجموعه گفتمان انقلاب اسلامی در پی ضرب و شتم یکی از بانوان کرمانی در یکی از نمایندگیهای سایپا در کرمان

مسئولین ذی‌ربط کرمان وظیفه دارند در أسرع وقت، ضارب را به مجازات قانونی رسانده و مراتب را به اطلاع عموم مردم عزیز برسانند.

حمایت از مواضع قاطع امام جمعه محترم پردیسان در نماز جمعه

مجموعه فکری فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی مراتب تشکر و قدردانی را از مواضع و بیانات قاطع حضرت حجت الاسلام و المسلمین قوامی (دامت برکاته) در نماز جمعه سوم اسفند ماه 1397 به عمل می آورد.

بیانیه مجموعه فکری فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله مومن

این فقیه بزرگ هیچگاه زندگی ساده و زاهدانه خود را کنار نگذاشت و همواره پشتوانه نظام اسلامی محسوب می شد.

در صحنه ماندن و پیروی از ولایت فقیه، رمز ماندگاری انقلاب است.

رمز پیروزی بر دشمن، ولایتمداری و اطاعت از امام جامعه است لذا هر جا مردم از ولیّ الهی پشتیبانی کردند و به میدان آمدند، نصرت الهی را به همراه داشته است.

ما در منطقه ستون خیمه معاویه را داریم می بینیم، آن چه مهم است، داخل کشور است

درجنگ صفین امیرالمومنین (ع) فرمودند چهار ماه صبر کردید، یک روز دیگر صبر کنید، یک مشت آدم رفاه طلب دنیا زده، گفتند نه، آدم هایی که چهار ماه صبر کردند، اگر یک روز صبر کرده بودند، تاریخ تغییر می کرد، معاویه نابود می شد، بنی امیه از بین می رفتند و دیگر یزید نبود و کربلایی اتفاق نمی افتاد.

پربازدیدها

مگر می‎شود انسان هدف زندگی را نشناسد و راجع به توسعه حرف بزند.

مگر می‎شود انسان هدف زندگی را نشناسد و راجع به توسعه حرف بزند.

اصل مطلب، شناخت هدف از زندگی کردن است، تا اصل مطلب جا نیفتد، سبک زندگی بدست نمی‎آید. مگر می‎شود انسان هدف زندگی را نشناسد و راجع به توسعه حرف بزند.

نشست اول : نهم دی 1393

نشست شماره یک "گفتمان انقلاب اسلامی"، به مناسبت دهه بصیرت، با موضوع بررسی علل پذیرش قطعنامه 598 توسط امام خمینی (ره) و همچنین بررسی عوامل فتنه 88 برگزار شد.

کلیپ هایی از استاد پناهیان

سخنرانی های مهمی از استاد پناهیان

دومین پیش شماره نشریه داخلی گفتمان انقلاب اسلامی ؛ عصر جدید

دومین پیش شماره نشریه داخلی گفتمان انقلاب اسلامی ؛ عصر جدید منتشر شد.

آمادگی برای خطرناکترین سناریو

ملت ایران یک ملت کارآزموده و جنگ دیده است و آزمودن دوباره آنها خطاست

تحلیل منشأ رفتار دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی

شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم‎های آقای رئیس جمهور و موضع‎گیری‎ها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد.