گفتمان انقلاب

برجام خسارت محض/بخشی از مقاله (حسن روحانی در یک نگاه) نوشته دکتر کامران غضنفری

خسارت محض بخش چهارم

از آنجا که برجام اکثر قریب به اتفاق خط قرمزهای ترسیم شده از جانب مقام معظم رهبری را نقض کرده است، لذا فاقد مشروعیت می‌باشد. همچنین مواد برجام، در دهها مورد با تعدادی از اصول قانون اساسی مغایرت دارند..

اکنون با خروج آمریکا از برجام، زوایای پنهان این برنامه در حال آشکار شدن برای عموم مردم است. این زوایا، همان دغدغه های به حق دلسوزان نظام و نیروهای انقلابی بودند که حاصل تجربه چند دهه مذاکره و تعامل با جهان غرب بود. در این میان موافقان برجام با روش های مختلف افکار عمومی را از درک واقعیات آن منحرف کرده و انگشت اتهام کارشکنی را به سمت نیروهای انقلاب نشانه رفتند. در این سلسله مطالب به باز نشر بخشی از مقاله (حسن روحانی در یک نگاه) نوشته آقای دکتر کامران غضنفری می پردازیم تا با یادآوری وقایع این گذشته نه چندان دور، جای متهم و شاکی عوض نشود.

ادامه خسارت‌های برجام:

ه - زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی

از آنجا که توافق وین یا همان برجام ـ برنامه جامع اقدام مشترک ـ اکثر قریب به اتفاق خط قرمزهای ترسیم شده از جانب مقام معظم رهبری را نقض کرده است، لذا فاقد مشروعیت می‌باشد. همچنین مواد برجام، در دهها مورد با تعدادی از اصول قانون اساسی مغایرت دارند که در اینجا به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌گردد.

ماده 11 ـ " ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آن گونه که قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند." 

ماده 12 ـ " بجز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه‌های تابش دیده اورانیوم غنی شده، ایران به مدت 15 سال وارد بازفرآوری یا ساخت تأسیسات قادر به بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیت های تحقیق و توسعه ی بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد."

باید توجه داشت که سوخت مصرف شده، یک محصول ارزشمند بوده که توسط بازفرآوری می‌توان مجدداً از آن سوخت نیروگاه به دست آورد و همچنین در صنایع مختلف نیز کاربرد دارد. در تشریح اهمیت بازفرآوری در صنعت هسته‌ای باید گفت که در شرایط فعلی جهان، معادن اورانیوم رو به پایان است و انرژی هسته‌ای آینده جهان از سوخت پلوتونیوم تأمین می‌شود. پلوتونیوم نیز از بازفرآوری سوخت مصرف شده حاصل می‌گردد. در واقع برخلاف سوخت اورانیوم که برای یک بار مصرف شده و تبدیل به پسماند می‌گردد، پلوتونیوم حاصل از بازفرآوری، بارها و بارها در راکتورهای پلوتونیومی مصرف می‌شود و هر بار پس از بازفرآوری، مجدداً به عنوان سوخت در راکتور قرار می‌گیرد. لذا با پذیرش بندهای فوق، جمهوری اسلامی ایران از داشتن سوخت هسته‌ای در سالهای آینده محروم می‌شود. برای هدف تولید 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده، معادن اورانیوم شناخته شده ایران فقط برای حدود 3 سال می‌توانند سوخت نیروگاه ها را تأمین کنند. بنابراین با محروم کردن کشور از بازفرآوری و حتی تحقیق و توسعه بر روی آن، در واقع صنعت هسته‌ای ایران محتاج قدرت های خارجی می‌شود.

 مواد 11 و 12 برجام چون باعث محرومیت کشور از سوخت های مصرف شده و صنعت ارزشمند بازفرآوری می‌شوند، در نتیجه موجب محرومیت علمی، صنعتی و اقتصادی شده، همچنین باعث مخدوش شدن استقلال کشور و وابستگی به بیگانگان می‌شوند. لذا مغایر با اصل دوم، اصل 153، ماده 8 اصل 43، ماده 4 اصل سوم، و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می‌باشند.1

ماده 13 ـ " ایران منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس، وفق ماده 17 ب پروتکل الحاقی، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده و کد 1,3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقت نامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود."

اولاً، این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ایران، تعیین تکلیف می‌کند. در نتیجه باعث زیر سؤال رفتن استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. لذا مغایر با اصل دوم و اصل 152 قانون اساسی می‌باشد. ثانیاً، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان سازمان های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی به ایران می‌شود و باعث افشای اسرار صنعتی، علمی، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگان بر این امور می‌شود. لذا مغایر با اصل 153 و ماده 5 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.2

بند سوم ماده 67 ضمیمه یک ـ " ایران در طی 9 ماه از تاریخ اجرای برجام، تعداد بازرسان منتخب را در محدوده 130 الی 150 نفر افزایش خواهد داد و اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با ایران دارند را مطابق با قوانین و قواعد خود، خواهد داد. "

اگر منظور آژانس صرفاً بازدید از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، این تعداد زیاد بازرس برای چیست؟! عبارت فوق، مشخص می‌کند که آژانس به دنبال راه اندازی یک تشکیلات گسترده جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و به این کار می‌خواهد جنبه قانونی بدهد. این کار به خاطر آنکه باعث نفوذ بیگانگان در ارکان جمهوری اسلامی ایران می‌شود، با ماده 5 اصل سوم، و چون باعث مخدوش شدن استقلال و حاکمیت ملی کشور می‌شود، با اصل دوم و اصل 152، و چون باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می‌شود، با اصل 153 قانون اساسی مغایرت دارد. 3

ماده 3 پیوست ب قطعنامه 2231 ـ " از ایران خواسته می‌شود تا 8 سال پس از روز قبول توافق، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته‌ای، شامل پرتاب با استفاده از فناوری های موشک های بالستیک، صورت ندهد."

باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق موشک های بالستیک متعارف و حتی موشک های کروز، قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارند. بنابراین، بر اساس این بند قطعنامه شورای امنیت، تقریباً تمام موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران اعم از شهاب 3، قدر، قیام، سجیل، فاتح و... مشمول تحریم خواهند شد و ایران در محدوده زمانی قید شده یعنی 8 سال، حق هیچ فعالیتی روی این موشک ها اعم از ساخت، آزمایش، فروش و... نخواهد داشت. ایران حتی حق تست و آزمایش و یا به کارگیری موشک های حامل ماهواره و یا حامل محموله های فضایی را نیز نخواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگر آن است که اساساً یکی از مسائل و دغدغه های کلیدی آمریکا و رژیم صهیونیستی آن است که سامانه های دفاع موشکی آمریکا و سامانه های دفاع موشکی اسرائیل، هنوز قادر به مقابله کامل با موشک های جمهوری اسلامی ایران نیستند و مشخص است که این محدودیت 8 ساله سبب عقب ماندگی دفاعی ایران و پیشرفت سیستم های موشکی دشمنان ایران خواهد شد. این مسئله هنگامی اهمیت می‌یابد که توجه کنیم مهمترین دغدغه آمریکا برای برخورد نظامی با ایران، نه ترس از سلاح هسته‌ای، بلکه ترس آنان از توان بالای موشکی ایران می‌باشد.

ماده فوق از آنجا که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کند، مغایر اصل 152؛ و از آنجا که موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می‌گردد، مغایر اصل 153؛ و از آنجا که موجب عدم حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در نقاط مختلف دنیا می‌شود، مغایر اصل 154؛ و از آنجا که مانع تحقیقات علمی و فنی و صنعتی در زمینه هوا ـ فضا می‌گردد، مغایر ماده 4 اصل سوم و ماده 13 اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. 4

متأسفانه توافق برجام، از ابتدا تا انتها، پر است از موادی مانند مواد فوق که صریحاً با اصول قانون اساسی مغایرت دارند.

پی نوشت‌ها:

  1. بررسی و نقد توافق وین (برجام). سایت کامران غضنفری
  2. همان.
  3. همان.
  4. همان.
مطالب مرتبط
Wasael
Tabyeen
Taliyeh
Borhan
Kayhan
FarsNews
الوقت
Mashreq
598
RajaNews
khamenei.ir
Leader.ir
نظرات و دیدگاه ها
ارسال دیدگاه و نظر

منتخب سردبیر

در صحنه ماندن و پیروی از ولایت فقیه، رمز ماندگاری انقلاب است.

در صحنه ماندن و پیروی از ولایت فقیه، رمز ماندگاری انقلاب است.

رمز پیروزی بر دشمن، ولایتمداری و اطاعت از امام جامعه است لذا هر جا مردم از ولیّ الهی پشتیبانی کردند و به میدان آمدند، نصرت الهی را به همراه داشته است.

ما در منطقه ستون خیمه معاویه را داریم می بینیم، آن چه مهم است، داخل کشور است

درجنگ صفین امیرالمومنین (ع) فرمودند چهار ماه صبر کردید، یک روز دیگر صبر کنید، یک مشت آدم رفاه طلب دنیا زده، گفتند نه، آدم هایی که چهار ماه صبر کردند، اگر یک روز صبر کرده بودند، تاریخ تغییر می کرد، معاویه نابود می شد، بنی امیه از بین می رفتند و دیگر یزید نبود و کربلایی اتفاق نمی افتاد.

وظیفه فعلی تبعیت از رهبری است/ چند شبهه در مورد ولایت فقیه

در تمام زمان ها چیزی که باعث شده جامعه اسلامی عقب بیفتد، فاصله افتادن بین مردم و رهبر الهی شان است و هر وقت پیروز شدیم رمز پیروزی این بوده که به رهبر الهی مان توجه کردیم. امروز از وظایف اصلی ما این است که رهبر را تنها نگذاریم، پشت رهبرمان باشیم، باید مردم را دعوت به استقامت کنیم، خودمان هم ملاکش باشیم.

کشتن فرزندان از ترس عدم توانایی تامین غذا جاهلیت مدرن است این همان زنده به گور کردن در دوران جاهلیت است

اوائل انقلاب ما 3 درصد جمعیت پیر داشتیم که حالا وارد 8 درصد شده‌ایم و جزء ده کشور اول دنیا هستیم که به سرعت در حال پیر شدن هستند و کشور ما رتبه اول افت جمعیت در جهان را دارد.

بعد از امتیازاتی که دولت سازش داد، کماکان 23 فرد و 63 نهاد با زیرمجموعه‌هایشان در نظام جمهوری اسلامی در تحریم مانده‌اند که از جمله حاج قاسم سلیمانی را می‌توان نام برد.

در FATF تعهد داده‌اند تمام اطلاعات بانکی را به ناظران بین المللی یعنی اسراییل، امریکا و عربستان ارائه کنند و می‌خواهند آن‌را در مجلس تصویب کنند.

پربازدیدها

مگر می‎شود انسان هدف زندگی را نشناسد و راجع به توسعه حرف بزند.

مگر می‎شود انسان هدف زندگی را نشناسد و راجع به توسعه حرف بزند.

اصل مطلب، شناخت هدف از زندگی کردن است، تا اصل مطلب جا نیفتد، سبک زندگی بدست نمی‎آید. مگر می‎شود انسان هدف زندگی را نشناسد و راجع به توسعه حرف بزند.

نشست اول : نهم دی 1393

نشست شماره یک "گفتمان انقلاب اسلامی"، به مناسبت دهه بصیرت، با موضوع بررسی علل پذیرش قطعنامه 598 توسط امام خمینی (ره) و همچنین بررسی عوامل فتنه 88 برگزار شد.

کلیپ هایی از استاد پناهیان

سخنرانی های مهمی از استاد پناهیان

دومین پیش شماره نشریه داخلی گفتمان انقلاب اسلامی ؛ عصر جدید

دومین پیش شماره نشریه داخلی گفتمان انقلاب اسلامی ؛ عصر جدید منتشر شد.

آمادگی برای خطرناکترین سناریو

ملت ایران یک ملت کارآزموده و جنگ دیده است و آزمودن دوباره آنها خطاست

تحلیل منشأ رفتار دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی

شناخت افکار مشاوران مسئولان بلند پایه کشور به ویژه رئیس جمهور در فهم چرایی و کیفیت تصمیم‎های آقای رئیس جمهور و موضع‎گیری‎ها و سخنان ایشان کمک خواهد کرد.