گفتمان انقلاب

نتایج جستجو

رئیس‌جمهور کنونی آمریکا سرنوشتی بهتر از بوش و ریگان نخواهد داشت

آمریکا بود؛ از همان اوّل -البتّه از وقتی که گیجیشان برطرف شد و آن ایّامی که نمیدانستند چه دارد اتّفاق میافتد گذشت- شروع کردند به مخالفت کردن، معارضه کردن. آمریکاییها تا امروز که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، انواع و اقسام دشمنیها و ترفندها و حیلههای گوناگون را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی پیش بردهان ...

خسارت‌ محض بخش دوم

آمریکا از برجام، زوایای پنهان این برنامه در حال آشکار شدن برای عموم مردم است. این زوایا، همان دغدغه های به حق دلسوزان نظام و نیروهای انقلابی بودند که حاصل تجربه چند دهه مذاکره و تعامل با جهان غرب بود. در این میان موافقان برجام با روش های مختلف افکار عمومی را از درک واقعیات آن منحرف کرده و انگشت اتها ...

چرا از نظر رهبر انقلاب نباید در ادامه برجام به سه کشور اروپایی اعتماد کرد

آمریکا کرد، [امّا] به یک شیوهی دیگر.» شاید برای برخی این سؤال پیش بیاید که چرا نمیتوان به اروپاییها هم اعتماد کرد؟ در زیر، مبتنی بر بیانات رهبر انقلاب، چرایی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است؟ ۱ . این توطئهها از دوران پیروزی انقلاب شدت گرفت توطئهی علیه دنیای اسلام و این منطقهی بالخصوص، ...

امام خامنه ای: امروز بلای دنیای اسلام دوری از قرآن است/آزادی فلسطین سنت الهی است آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

آمریکا موضع نگرفته»؛ مگر آمریکا باید موضع بگیرد؟ آمریکا خود شریک جرم است؛ بسیاری از دولتهای غربی شریک جرمند؛ انتظار دارید اینها موضع بگیرند؟ موضع را باید مسلمانها بگیرند؛ موضع را باید امّت اسلامی بگیرد؛ امّت اسلامی، دولتهای اسلامی، حکومتهای اسلامی؛ اینها هستند که باید بِایستند و نمیایستند. چرا ...

خسارت محض بخش نخست

آمریکا از برجام، زوایای پنهان این برنامه در حال آشکار شدن برای عموم مردم است. این زوایا، همان دغدغه های به حق دلسوزان نظام و نیروهای انقلابی بودند که حاصل تجربه چند دهه مذاکره و تعامل با جهان غرب بود. اکنون با خروج آمریکا از برجام، زوایای پنهان این برنامه در حال آشکار شدن برای عموم مردم است. این زوا ...

امام خامنه ای: حضور ما در سوریه بخاطر حمایت از مظلوم است/ بیانات در روز مبعث ۹۷

آمریکا و عوامل آمریکا در منطقه به وجود آورده بودند، به این دلیل است. اینکه گفته بشود «جمهوری اسلامی ایران توسعهطلب است، میخواهد فلانجا را تصرّف کند»، اینها حرفهای مهمل و بیمعنا و خلاف واقع و دروغی است؛ نه، ما قصد توسعه و نگاه توسعهطلبی به هیچ نقطهای از دنیا نداریم؛ احتیاج هم نداریم، بحمد ...

تاکید رهبری بر میدان‌دادن به حسن باقری‌های نسل سوم

آمریکاییها و غربیها- اینقدر با سانتریفیوژهای ما مخالفت کردند، فقط بهخاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی میکند، بلکه بیشتر از آن بهخاطر این بود که این حرکتِ علمی، ذهن جوانان ما را غنی میکند، آنها را آماده میکند برای کارهای بزرگتر.»(۱۳۹۷/۰۱/۰۱) از همین روست که رهبر انقلاب در سه دید ...

فیلتر تلگرام، آسیب به اشتغال یا حفظ امنیت ملی؟

آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتبط هستند؟ خلاصه اینکه بحث انحصارزدایی از پیام رسان خارجی یک بحث است و البته دولت به همان هم اهتمام نداشته، و معبر شبیخون و تحرکات ضد امنیتی و ضد فرهنگی که دشمن از همین طریق باز کرده، بحثی جداگانه است. مسیر دشمن را باید با جدیت بست و شبکه و پیام رسان هایی امن و قانونمند و ...

مسئولان به قدرت و توانایی جوانان ایمان بیاورند/ اعتماد به نسخه بیگانگان خطایی بزرگ است/ باید نسبت به اقتصاد ملی تعصب داشته باشیم

آمریکاییها برای منطقه، به تبیین چرایی، الزامات و راههای تحقق شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی پرداختند و با تأکید بر «قابل حل بودن همهی مشکلات با نگاه به داخل» و نیز ضرورت توجه و بهکارگیری هرچه بیشتر جوانان در میدانهای مختلف از جمله عرصههای مدیریتی، افزودند: نسل جوان و پرافتخار این سر ...

اهم بیانات امام خامنه ای در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب ۱۳۹۴

آمریکا از او میکرد و دیگران میکردند -فقط آمریکا هم نبود؛ آنوقت کشورهای کمونیستی هم از روی رقابت حمایت میکردند از رژیم شاه- بهوسیلهی مردم شکست خورد.  مردم را چه کسی آورد به خیابان؟ شماها آوردید، طلبهها آوردند. بله، امام رهبر بود، اگر امام نبود بدون شک این اتّفاق اصلاً نمیافتاد؛ امّا ابزار امام ...

صفحه 0 از 3

منتخب سردبیر

رئیس‌جمهور کنونی آمریکا سرنوشتی بهتر از بوش و ریگان نخواهد داشت

رئیس‌جمهور کنونی آمریکا سرنوشتی بهتر از بوش و ریگان نخواهد داشت

یک تجربه‌ی مهمّ دیگر در این قضایای برجام، این است که گره زدن حلّ مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر میشود و تصمیم‌گیری میشود.

خسارت‌ محض بخش دوم

دولت یازدهم در پی توافق برجام، آنچنان ضربه ای به صنعت هسته‌ای کشور زد که جبران آن به این سادگی ها امکان پذیر نیست.

خسارت محض بخش نخست

اکنون با خروج آمریکا از برجام، زوایای پنهان این برنامه در حال آشکار شدن برای عموم مردم است. این زوایا، همان دغدغه های به حق دلسوزان نظام و نیروهای انقلابی بودند که حاصل تجربه چند دهه مذاکره و تعامل با جهان غرب بود.

فیلتر تلگرام، آسیب به اشتغال یا حفظ امنیت ملی؟

«محمد ایمانی» در مطلبی اینگونه نگاشت: در حقیقت اینجا با جنگ و اشغال سایبری نامحسوس روبرو هستیم که هم افکار عمومی را به اراده غیر ملی شکل می دهد و در خدمت دستکاری بیگانگان قرار می دهد

مسئولان به قدرت و توانایی جوانان ایمان بیاورند/ اعتماد به نسخه بیگانگان خطایی بزرگ است/ باید نسبت به اقتصاد ملی تعصب داشته باشیم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: ملت ایران توانسته اصول بنیادین و شعارهای اصلی انقلاب را با همان استحکام اول تا امروز حفظ کند.